MediaServis je plný ukážok z nahrávok, ktoré vznikajú prevažne v domácom štúdiu. Súčasťou projektu sú aj audio nahrávky z iných zdrojov.

Evanjelický spevník v Audio verzii: Je výbornou pomôckou na učenie sa pesničiek nielen pre laikov.

Plné verzie piesní s vedúcim hlasom, dvojhlasom a organovým podkladom sú vhodné na bohoslužobné účely. Tiež pomôcka pre nácviky spevokolu, na pohreby, alebo ako podklad pre spoločný spev na biblických hodinách alebo skupinkách. Alebo len tak pre potešenie alebo osobné stíšenie. Momentálne je komplet nahratý, a pripravený na mixáž a mastering prípadne dohrávky ďalšej hlasovej stopy.

Evanjelický funebrál v Audio verzii: Je prirodzeným pokračovaním projektu. Zatiaľ obsahuje nahrávky piesní, ktoré sú spoločné aj pre evanjelický spevník. Nahrávame ďalej!...

Evanjelické pašie v Audio verzii: Nahrávky pašií vznikli počas nahrávania spevníka pre bohoslužobné potreby cirk.zboru bez možnosti živého organového doprovodu.

Biblia v mp3: Čerpá zo zdrojov audionahrávok Božieho slova SBS. Dostupná je Nová Zmluva a Žalmy.

Spevokoly: Okienko do sveta spievajúcich skupiniek a nadšencov - pridajte sa! (Stačí sa ozvať emailom)

Prednášky: Prevažne s tematikou Inteligentného Dizajnu - objavovanie stôp Božieho stvoriteľského plánu.

Kázne a Výklady           Zatiaľ bez obsahu, v príprave...

          Ukážky sú v komprimovanej a skrátenej forme. Plné verzie nahrávok v CD kvalite pred oficiálnym uvedením sú nepredajné, k dispozícii aktívnym spolupracovníkom a podporovateľom v rozsahu a forme a spôsobe použitia upresnených po individuálnom dohovore.

AKTUÁLNE - elektronická distribúcia nahrávok spustená

(Ďakujeme užívateľom stránok za priaznivé ohlasy a za dary v roku 2011, náklady na prevádzku stránok boli pokryté. E-mailom vyžiadané ukážky nahrávok budú pri uverejnení uprednostnené)